Welkom op onze website

Welkom op onze website - BJF

De raad van bestuur

 

 

 

Enkele nieuwtjes van de federatie:

 

De raad van bestuur, verkozen op 8 september 2019 bestaat uit: Cyril Crépy, Anne-Michèle de Ghellinck (secretaris - penningmeester), François de Radzitzky (voorzitter), Dirk de With (ondervoorzitter), Bénédicte Dumont de Chassart (Secretaris - penningmeester), Christophe Gillet, John Mühlen, Bernard Steverlynck, Julien Titeux, Pim Van den Akker (ondervoorzitter) en Mario Zloic.

 

Uiteraard zetten we onze inspanningen op het pedagogische vlak verder.

 

We willen de nadruk leggen op de interne communicatie binnen, en daarnaast ook buiten de federatie, en actief contacten en de relatie uitbouwen met en tussen andere groepen. We zouden dagen willen organiseren, gericht op groepen, pedagogische dagen en « festival » -dagen.

 

Onze stages worden bekend, erkend en gewaardeerd. Dit is een groot succes, maar we moeten waakzaam blijven, door steeds en nog meer onze pedagogie en organisatie te verbeteren.  Hierbij denken we aan pedagogische dagen voor groepen.

 

Wat de communicatie betreft, willen we inzetten op de bekomen erkenningen bij de Fédération Wallonie-Bruxelles en bij de Vlaamse Gemeenschap (in afwachting van de erkenning door de UNESCO) en door de erkenning van de gezamenlijke gemeenschap van blazers uit Saint Hubert als « internationale hoofdstad van de jachthoorn ».

 

Ik heb veel vertrouwen in de nieuw verkozen ploeg. Ze zal het werk van de voorgaande ploegen actief verderzetten, en zonder twijfel nieuwe doelstellingen uitzetten. 

 

De raad van bestuur is niet van belang, maar wel al onze leden en allen die geïnteresseerd zijn in of aangetrokken door de jachthoorn. Dat eenieder, lid of niet, ons zonder twijfel alle suggesties, ideeën kenbaar maakt, die ons vooruit kunnen helpen in onze passie voor ons mooie instrument, in onze vooruitgang als individu of in groep, en in onze vriendschap,… !  Dank bij voorbaat.  

 


François de Radzitzky
voorzitter

Algemene Informaties

 

Het maatschappelijke zetel van de BJF is 1 Route du Bois de Chaleux te 5560 HULSONNIAUX.

Het secretariaat wordt verzorgd door Bénédicte Dumont de Chassart: Rue au Bois, 2 te 1476 HOUTAIN LE VAL.

Bankgegevens: BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE27 3600 1778 6873 

 


 

Zoals de naam al doet vermoeden, groepeert de BJF sonneurs uit 3 verschillende landen: België, Nederland en het Groot Hertogdom Luxemburg.

 

De BJF telt circa 300 leden die jaarlijks het lidmaatschap van € 30 betalen.

 

We denken dat er in de Benelux zo’n 800 sonneurs zijn, vaak van variabel muzikaal niveau.

 

Naast enkele niet-blazende leden (sympathisanten), zijn het voornamelijk de jachthoornblazers die die de drijvende kracht vormen van de federatie.

 

Sonneurs blazen vaak in een groep, Rallye genaamd, bestaande uit een tiental sonneurs die onderling 3 tot 4 verschillende stemmen verdelen: de eerste stem (de melodielijn), de tweede stem (ondersteuning van de eerste stem), de vulstem (bouché; voor akkoordenvorming) en de baspartij (ritme cq tempo-bepaler).

 

Naast deze groepen bestaan er ook jachthoornscholen, waar (meestal kostenloos) les wordt gegeven door (oud-) kampioenen en waar sonneurs met veel ervaring hun kennis doorgeven.

 

Enkele keren per jaar worden er stage-dagen georganiseerd in Vlaanderen en Wallonië.

 

Ook organiseert de BJF een jaarlijks Beneluxkampioenschap, in de tweede helft van de maand Mei.

 

De BJF wordt geleid door een raad van bestuur.

 

De meeste sonneurs die lid zijn van de BJF, zijn tevens lid van de “Fédération Internationale des Trompes de France” (FITF) die alle Europese sonneurs groepeert. Deze vereniging telt zo’n 3000 leden. De internetsite van deze vereniging: www.fitf.org

Statuten van de FTB-BJF

Diversen

 
BJF

BJF