Het Bestuur van de Federatie

Het Bestuur van de Federatie - BJF

 

Enkele nieuwtjes van de federatie:

De raad van bestuur, verkozen op 20 Augustus 2022 bestaat uit: Pim van den Akker (voorzitter), Patrick Lassence (vice-voorzitter), Coraline Caris (vice-voorzitter), Anne-Michèle de Ghellinck, Dirk de With, Jacquy Lognard, Christophe Gillet, John Mühlen, Bernard Steverlynck, Julien Titeux, Henry Schmitz en Mario Zloic.

Dit bestuur zet zich in voor de belangen van de leden in de vorm van (co-)organisatie van lesdagen (stages), “festival-dagen” en concoursen, uitwisseling van informatie en het bijeenbrengen van leden, sympathisanten en geïnteresseerden.

Daarnaast reikt het bestuur ook actief uit naar broeder-verenigingen en de Franse federatie FITF.

Wij werken continu aan verbeteringen (organisatorisch, muzikaal en pedagogisch) van onze jaarlijks terugkerende evenementen (stages en kampioenschap) en willen ook kleinschalige, locale initiatieven ondersteunen.

Tevens zal de komende jaren een focus liggen op begeleiding van de jongere generatie hoornblazers, al dan niet lid van de BJF. 

Ik heb veel vertrouwen in de nieuw verkozen ploeg. Alle bestuursleden bruisen van het enthousiasme en staan klaar om zich vrijwillig in te zetten voor het algemeen belang van ons prachtige instrument wat inmiddels de erkenning van de UNESCO heeft gekregen en is opgenomen als cutureel immaterieel erfgoed.

Pim van den Akker
voorzitter

 

Algemene Informaties

 

 


 

Zoals de naam al doet vermoeden, groepeert de BJF sonneurs uit 3 verschillende landen: België, Nederland en het Groot Hertogdom Luxemburg.

 

De BJF telt circa 300 leden die jaarlijks het lidmaatschap van € 30 betalen.

 

We denken dat er in de Benelux zo’n 800 sonneurs zijn, vaak van variabel muzikaal niveau.

 

Naast enkele niet-blazende leden (sympathisanten), zijn het voornamelijk de jachthoornblazers die die de drijvende kracht vormen van de federatie.

 

Sonneurs blazen vaak in een groep, Rallye genaamd, bestaande uit een tiental sonneurs die onderling 3 tot 4 verschillende stemmen verdelen: de eerste stem (de melodielijn), de tweede stem (ondersteuning van de eerste stem), de vulstem (bouché; voor akkoordenvorming) en de baspartij (ritme cq tempo-bepaler).

 

Naast deze groepen bestaan er ook jachthoornscholen, waar (meestal kostenloos) les wordt gegeven door (oud-) kampioenen en waar sonneurs met veel ervaring hun kennis doorgeven.

 

Enkele keren per jaar worden er stage-dagen georganiseerd in Vlaanderen en Wallonië.

 

Ook organiseert de BJF een jaarlijks Beneluxkampioenschap, in de tweede helft van de maand Mei.

 

De BJF wordt geleid door een raad van bestuur.

 

De meeste sonneurs die lid zijn van de BJF, zijn tevens lid van de “Fédération Internationale des Trompes de France” (FITF) die alle Europese sonneurs groepeert. Deze vereniging telt zo’n 3000 leden. De internetsite van deze vereniging: www.fitf.org

Statuten van de FTB-BJF

Om de Benelux jachthoornfederatie te contacteren

bjf.ftb@gmail.com

 

 

Diversen

 
BJF

BJF