Home » News

News

HERFST IN NOKERE

HERFST IN NOKERE - BJF

Beste vrienden,

Zondag 6 oktober om 15 u / kerk van Nokere

Graag jullie aandacht voor ons initiatief op zondag 6 oktober ten voordele van de Back on Track foundation en het Kankercentrum Gent.

Op het programma staat een mooi concert dat start om 15 u. Jachthoorn (Rallye Meerdael) en strijkersensemble.

Na het concert kunnen jullie zich inschrijven voor een leuke food truck ervaring heel dicht van de kerk van Nokere. Zo kan u na het muzikale gedeelte ook gezellig napraten, de innerlijke mens versterken en de kas ten voordele van het goede doel spijzen. Het leven kan toch eenvoudig en goed zijn!

Jullie kunnen zich inschrijven via de website www.herfstinnokere.be Gelieve jullie zo snel als mogelijk in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt tot 300 personen.

Tot gauw,

Annick & Bernard

Augustin, Alicia, Anaëlle & Anaïs

 

Bernard Steverlynck

+ 32 (0)499 677 085

Rallye.Ypara@gmail.com

TE KOOP

TE KOOP

 

Trompe Périnet in goede staat (model van de periode 1921-1939 "Fr. Perinet Maurice Valery succ. Rue Fabert 40 bis Paris")

+ 2 mondstukken

 

Contact opnemen met de BJF die zal verder sturen.

HUBERTOISES 2019

HUBERTOISES 2019 - BJF

In het kader van de Hubertoises (Sint Hubertusfeesten) nodigen Patrick Lassence en de Royal Forêt Saint Hubert alle beschikbare groepen uit om hen te vervoegen, om de mis met hen te blazen in Saint Hubert op 1 september (afspraak om 10.30h en mis om 11.00h), om daarna samen een gezellige maaltijd nuttigen en om in de namiddag hier en daar nog te blazen. De maaltijd wordt aangeboden aan de blazers.

Dank om Patrick Lassence te willen contacteren (+32 495 57 26 97 - patlassence@hotmail.com) teneinde hem toe te laten om de namiddag zo goed mogelijk te organiseren en hem het aantal deelnemers mede te delen.

                                                                                                    Bedankt op voorhand.

Algemene Vergadering 2019

Algemene Vergadering 2019 - BJF

Beste leden,

In bijlage vindt u de oproep voor onze algemene, gewone en buitengewone vergadering.

Wij stellen een wijziging van de statuten voor met verschuiving van het einde van het boekjaar naar 30 juni. Het boekjaar loopt op die manier van 1 juli tot 30 juni aangezien de belangrijkste activiteiten van onze federatie doorgaan tijdens het 1e semester. Dit zorgt ervoor dat onze algemene vergaderingen gaan over een budget dat bijna volledig is besteed. Bovendien heeft de raad van bestuur, gezien de activiteiten in mei en juni (stages en kampioenschap), slechts weinig tijd om de vergadering voor te bereiden indien we ze eind juni willen laten doorgaan. Met het afsluiten van het werkjaar op 30 juni en een vergadering in september, zal de raad van bestuur de vergadering makkelijker kunnen voorbereiden en zich rechtsgeldig uitspreken over het budget.  

Bovendien is er dit jaar de verkiezing van de raad van bestuur.  Om deze verkiezingen te organiseren, werd aan de leden en kandidaat bestuursleden gevraagd te voldoen aan de procédures in bijlage. 

St Hubertus groeten 

 

François de Radzitzky, Voorzitter

Bénédicte Dumont de Chassart, bestuurder secretaris

Basiliek van St-Hubert (17/08/2019 om 19u30)

Basiliek van St-Hubert (17/08/2019 om 19u30) - BJF

Ghislain Erkens is overleden

Ghislain Erkens is overleden - BJF

Ghislain Erkens is overleden

 

Wij verliezen een man met een groot hart, een man van grote klasse, een geweldig liefhebber van de Jachthoorn, perfectionist en misschien wel de enige bassist die de “radouci-klank” meester was.

Wij verliezen een echte vriend.

Wij bieden onze deelneming aan, aan de familie en aan de jachthoornwereld.

2 stages in een weekend - Yannick Bureau

2 stages in een weekend - Yannick Bureau - BJF

België

27 et 28 april 2019

2 stages in een weekend en meer dan 100 blazers

Bravo aan de organisatoren !

Ten eerste in Stavelot, voor Rudy Lagamme was het zijn eerste keer, en ik kon me niet inbeelden dat er achter zo’n nonchalante verschijning een organisator schuil ging met oog voor het minste detail wat betreft het comfort van alle blazers. Een stevige ploeg stond garant voor de logistieke ondersteuning en de monitoren werden begeleid door een glimlachend trio (Rudy, Lionel et Gilles). De regen in de ochtend houdt de pelgrim niet tegen, zelfs niet de regen heel de dag.  En alles was voorzien om te volharden in het verbeteren van het niveau van de blazers in een vriendschappelijke sfeer.  

Na een heel serieuze opsplitsing van de blazers, werd door Philippe Carabin (de leermeester) het gedeelte «notenleer voor jachthoorn» voorgesteld. Vervolgens ging iedere monitor aan de slag met zijn groep om te hernemen vanaf de basis.  De koffie-bier pauze liet toe om op te warmen en motivatie op te doen voor de volgende les.

Een typisch Belgische lunch stond voor ons klaar na een auditie van gemotiveerde monitoren.

Tijdens de namiddag konden de blazers die het wensten een initiatie of andere partijen volgen (radouci, bas…). Ik betreur uiteraard dat ik de avond, blijkbaar vol jachthoorn en geslaagd, gezien de videos op FB, niet heb kunnen meemaken. Ik moest samen met mijn vriend Jean-Luc op weg naar de andere stage, in Saint-Amand bij de familie Dumont de Chassart.

De avond was goed begonnen na eerste dag jachthoorn, de zangboeken werden uitgedeeld, met een vastberaden Jacquy, waardoor de luchtkolom van de deelnemers opnieuw gemeten kon worden!

Onder leiding van François de Radzitzky (de voorzitter) hernam de stage de volgende dag, gelukkig onder beschutting,… met zeer veel toewijding.

De ploeg van «vriendelijke organisatoren» stond efficiënt tot onze dienst om de lunch te verzorgen.

Een laatste les in de namiddag, liet toe om een synthese te maken en de deelnemers gerust te stellen hoe best progressie te boeken door te werken op specifieke punten. Dit was zeker van toepassing op de groep van jonge veneurs die Alain Tombal vergezelde. 

Na een passage van modules en een nieuwe inschrijving bij de FITF, werden de vrienden die naar de jachthoorn kwamen luisteren verblijd door de algemene auditie tijdens de enige zonnestralen van deze dagen.  Het was weer tijd om terug te keren naar Frankrijk, nog enthousiast over de motivatie van de Belgische blazers.

Yannick Bureau.

Frank VERON is gestorven

Frank VERON is gestorven. Droevig nieuws. Hij werd Kampioen van de Benelux in 2013 te NOKERE en was monitor bij de stage van Chassart in 2015.


 

Hier is de melding verscheen op de pagina van de Vénerie traditionnelle française

Op de weg naar Dobert doorlopend naast la Ferté Macé deze 10 juli….

"Par ce message j,ai la triste nouvelle de vous annoncer le décès de mon ami Franck Veron cette nuit à l'âge de 52 ans. Pour les gens qui l.ont bien connu la cérémonie sera mercredi 10 juillet à la Ferté Macė à 10h00. Sa maman souhaiterai que des trompes lui rendent hommage merci de me contacter au 0612917757"

VERON VERON [16.033 Kb]

UNESCO Vlaamse Gemeenschap

Zoals u hieronder zal zien, aanvaardde het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap het verzoek tot erkenning en toevoeging aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Dit is geweldig nieuws, en deze erkenning beëindigt de presentatie van ons UNESCO dossier. De aanpak van UNESCO loopt verder; meer nieuws mogen we verwachten in het najaar. 

Ik wil, Dirk de With en al degenen die hem in dit zeer grote werk vergezelden, heel hartelijk bedanken. Het is aan hem en aan hen dat wij dit succes te danken hebben. De wereld van de Jachthoorn zal daarvan kunnen profiteren. 

-         http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/inventaris-vlaanderen 

-         https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/de-muziekkunst-van-het-jachthoornblazen 

-         https://svengatz.prezly.com/gatz-voegt-nieuw-immaterieel-erfgoed-toe-aan-vlaamse-inventaris 

 

 

Minister van Cultuur Sven Gatz beslist om de muziekkunst van het jachthoornblazen toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De negen jachthoorngroepen in Vlaanderen zien daarmee hun inspanningen beloond en engageren zich voortaan samen voor de toekomst van deze muziekkunst. 

 

De muziekkunst van het jachthoornblazen bestaat al meer dan 100 jaar in Vlaanderen. Er zijn negen Vlaamse groepen verspreid over Brasschaat, Ieper, Lembeek, Leuven, Westrode, Wiemesmeer en Wommelgem. De Franse jachthoorn die zij spelen ontstond in Frankrijk in de 17e eeuw, oorspronkelijk als signaalinstrument. Het koperblaasinstrument evolueerde echter tot een volwaardig muziekinstrument. Vandaag wordt het in Vlaanderen gebruikt tijdens concerten of om ceremonieën of feestelijke evenementen zoals Sint-Hubertusvieringen op te luisteren. Daarnaast getuigen nieuwe composities en samenspel met andere muziekinstrumenten dat het jachthoornrepertoire nog steeds uitbreidt. 

 

Het instrument bespelen vraagt redelijk wat kracht en beheersing. Door de ingeademde lucht via de opgespannen lippen en het fijne mondstuk door het instrument te jagen, bekomt men de gewenste toonhoogte, klankkleur, ritme en het nodige volume.  

“Deze erkenning in Vlaanderen voor de muziekkunst van het jachthoornblazen, stimuleert de Benelux Jachthoornfederatie om zich blijvend in te zetten om deze traditie in ere te houden, te ondersteunen, te promoten en door te geven aan volgende generaties.”
François de Radzitzky, voorzitter Benelux Jachthoornfederatie
 

De muziekkunst is echter meer dan alleen het instrument met zijn aparte klank en specifieke speeltechnieken. Het sociale gebeuren is bijna even belangrijk als de muziek. Groepen beschrijven zich ook als vriendengroep. De muziekkunst brengt mensen samen om hun gedeelde passie te beleven, zonder onderscheid te maken tussen leeftijd, geslacht en/of achtergrond. 

 

Aan een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed gaat een heel proces vooraf. De minister vraagt naar de betrokkenheid van de mensen die waarde hechten aan het erfgoed en een actieplan om de toekomst van de traditie te waarborgen. De betrokkenheid creëerde de Benelux Jachthoornfederatie, aanvrager van de erkenning, via interviews, een enquête en verschillende bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de negen jachthoorngroepen. Centrale vragen waren “Wat leeft er binnen de jachthoornwereld? Waarom is de muziekkunst belangrijk voor de betrokkenen? Wat gaat er goed of minder goed?” Door deze vragen te beantwoorden konden prioritaire acties bepaald worden die nodig zijn om de muziekkunst te kunnen doorgeven aan de volgende generatie jachthoornblazers. 

“Deze erkenning als immaterieel erfgoed toont dat iedereen die bij het jachthoornblazen betrokken is, waarde hecht aan de muziektraditie. Ze zijn zich bewust van mogelijke kansen en bedreigingen en willen actief inzetten op een duurzame toekomst van de muziekkunst. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed erkent dat engagement.”
Anaïs Verhulst van CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed, begeleidde de jachthoornblazers met de aanvraagprocedure en zal hun erfgoedwerking in de toekomst verder opvolgen.
 

De opname in de Inventaris Vlaanderen geeft de mogelijkheid om een grotere bekendheid te geven aan deze muziekkunst. Door stil te staan bij de toekomst van de traditie, wordt de jachthoorngemeenschap zich nog meer bewust van de kansen en bedreigingen van hun erfgoed. Dit stimuleert hen om effectief te blijven denken en werken aan het in stand houden van de muziekkunst in al haar facetten en met haar tradities. 

 

Zondag 22 september 2019 verzamelen alle jachthoorngroepen zich in het Fort II te Wommelgem om de opname in de Inventaris Vlaanderen te vieren met een groot jachthoornfestival. Een gratis evenement waarbij iedereen de muziekkunst kan komen ontdekken. 

 

Contactpersoon: Dirk de With, 0485 089 162 – dirk.de.with@telenet.be
https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/de-muziekkunst-van-het-jachthoornblazen

 

 

Stage van Saint Hubert 2019 - Uurregeling

Herinneringen aan Mersch 2019

La Guy Wagner

https://youtu.be/XjK5eBczvLg

 

La Rallye Chahut

https://youtu.be/2RpKg-DvZaA

 

La Linares

https://youtu.be/26xzkkJ3vNw

 

Entrée à St Eustache

https://youtu.be/2uXLUhGqPXU

 

La Saint Hubert

https://youtu.be/qYXRWvQUciY

 

La Chasse du Jeune Henri

https://youtu.be/yDSAeZZWNRc

 

Souvenir de Vincennes (Lavigne)

https://youtu.be/j2BpBHOkaB8

 

La Graisivaudan

https://youtu.be/5SmZBKhcFyA

 

La Guy Wagner

https://youtu.be/Eae8bs52lsY

 

Souvenirs de Londres

https://youtu.be/_QH0hJGnuhM

 

La Capitaine

https://youtu.be/xBFPeYIgIiY

 

La Guy Wagner

https://youtu.be/bnM7ccGtay0

 

La Chasse du Jeune Henri

https://youtu.be/Esd7AKTq3rM

 

Rendez-vous à Watermael-Boitsfort

https://youtu.be/Il5yJ7cNDCs

 

Souvenirs de Londres

https://youtu.be/0wO4rEokc_A

 

Moulin Sous Touvent

https://youtu.be/59yJ_sJh0KQ

 

Fanfare des Bois

https://youtu.be/FP06vryddhg

 

Chant Final

https://youtu.be/HL12KGGB1Wc

Mersch TV Mersch TV [48.180 Kb]

Algemene Vergadering 2019

Datum: 08/09 om 16 uur

Plaats: zaal "De Eendracht", Jan Hammeneckerstraat 33 te Westrode

Les Veneurs de Sainte Marie-Madeleine

Les Veneurs de Sainte Marie-Madeleine - BJF

 

 

Sint-Hubertus Mis door

Les Veneurs de Sainte Marie-Madeleine

Zaterdag 14 september 2019 om 17:30

Eglise Saint-Sulpice

Place du Chef-Lieu

6040 JUMET

 

Website : www.veneurs.be

2020

Stage van Chassart : 25-26 April 2020

Benelux Kampioenschap te Nuenen : 16 Mei 2020

Kampioenschap Benelux 2020 - NUENEN

Kampioenschap Benelux 2020 - NUENEN - BJF

 

 

 

Benelux Kampioenschap 2020

Nuenen

16 mei 2020

 
Rallye Priesmont

Mersch - Jules Bourgeois

Mersch - Jules Bourgeois - BJF

11 mei 2019 was waarschijnlijk de meest “overgoten” dag van dit voorjaar. Inderdaad, vanaf de vooravond tot 15.30 h. heeft het maar één keer geregend. Maar deze jachthoornblazer kan het je garanderen, het heeft wel lang geduurd.

 

Gelukkig is de jachthoorn een discipline waarbij we buiten, in alle weersomstandigheden, moeten optreden. Geholpen door de weervoorspellingen wist iedereen dat aangepaste accessoires nodig waren. Laarzen, regenmantels en paraplu’s werden bovengehaald. De verschillende wedstrijdproeven werden gehouden naar aloude traditie: de jury in de tentjes, de blazers onder de blote hemel.

 

Dit Benelux kampioenschap 2019 begon op vrijdag 10 mei met een zeer mooi concert in de dekenale kerk te Mersch. Het werd een gevarieerd programma: 4 verschillende muzikale aspecten speelden in op elkaar: 2 jachthoorngezelschappen, les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg, les Echos de la Jeunesse – de Sully sur Loire–, een koperblazersensemble: les Caeciliens en een organist met faam: hij is immers titularis van aan het orgel van de kathedraal van Namen. Wij zijn ervan overtuigd dat de gewelven zich de finale fanfare van alle aanwezige blazers zullen herinneren.

 

Les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg ontvingen het kampioenschap van de Benelux in het prachtige gemeentepark van Mersch. De coördinatie tussen de verschillende actoren was fenomenaal: les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg, de gemeentelijke administratie met al haar betrokken diensten, de brandweer, de Benelux Jachthoornfederatie en haar geweldige secretariaat, de vele gulle sponsors – die hier tegelijk bedankt worden – hebben algemene bewondering opgewekt.

 

Wat het muzikale aspect betreft: de kwaliteit was uitstekend.

Het Benelux kampioenschap solo en in groep en de beker van de Benelux verwonderden door hun niveau. De ene kampioen overtrof de andere. De aanwezige toehoorders werden echt meegesleept door deze kampioenen, die trouwens een groot deel van de voor de gelegenheid verzamelde geschenken konden “buit maken”.

 

Een zeer speciaal cadeau voor het groepskampioenschap, geschonken door Guy Wagner, Voorzitter van de les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg, werd bijzonder geapprecieerd en zelfs benijd. Het gewicht van de muzikaal directeur van de winnende groep zou in uitstekende wijn van een bekende Luxemburgse wijnkelder worden omgezet: cuvée spéciale Benelux 2019 aub.

 

Zonder enige tegenspraak en zelfs zonder jury, gewoon volgens de applaudimeter, werd dit geschenk, zoals menig ander trouwens, in de wacht gesleept door Les Echos de la Jeunesse olv. Mijnheer Guyaume VOLLET.

 

Zij hebben ons, laat ons dit toegeven, een echte demonstratie gegeven van het niveau dat we kunnen halen door dynamiek, door de passie van de jeugd, door individueel- en groepswerk en niet in het minst ook van hun voornaamheid, van hun vriendelijkheid en communicatie. Een groot moment: bedankt heren!

 

Er werd reeds afspraak genomen voor 2021, zelfde plaats!

 

In afwachting van de erkenning van de kunst van het jachthoornblazen als werelderfgoed van de Unesco, Leve Sint-Hubertus, Leve de jachthoorn!

 

Jules Bourgeois.

Stage van Saint-Hubert 2019

Stage van Saint-Hubert 2019 - BJF

Stage te Saint-Hubert 2019

 

Datum: van vrijdag 28 juni 2019 om 9 uur (mogelijkheid om te overnachten vanaf donderdagavond) tot zondag omstreeks 15 uur. 

Plaats: Saint-Hubert (België)

De BJF heeft, in het kader van de FITF, heeft weergenomen en blijft stages te organiseren.

Net als vorig jaar, de stad Saint Hubert biedt aan de Benelux Jachthoornfederatie (BJF) de traditie van de stages van Saint Hubert te vervolgen.

De stage van Saint Hubert zal doorgaan in gerenoveerde gebouwen van de “Centre de Dépaysement et de Plein Air” te Saint Hubert.

De stagiaires en de monitoren worden uitgenodigd om op zaterdagavond een concert te presenteren.

Bijzondere aandacht en inspanning zal worden besteed aan de pedagogie om te zorgen voor een gestructureerde aanpak die reële vooruitgang garandeert. De klassen worden gelimiteerd tot maximum 5 stagiaires. 

Om redenen eigen aan de werking van de “Centres de Plein Air”, mogen deze ons niet meer huisvesten tijdens de stage. 

Wij weten allen dat we van een tegenslag een opportuniteit moeten maken: dat is wat we gedaan hebben!

De stagiairs en monitoren worden gelogeerd in het “Internat Saint-Joseph, rue des neuf Courtils”, t.t.z. 800 meter van het “Centre de Plein Air”.

Alle maaltijden en alle activiteiten van de stage blijven in het “Centre de Plein Air”: enkel het logement wordt verplaatst.

Het internaat geeft ons de beschikking over 55 individuele kamers. Per dozijn kamers is er een douche- en WC- blok.

De stagiairs zullen dus beter gelogeerd zijn dan voordien: iedereen zal over een eigen kamer beschikken!!! Geen gesnurk meer dus!!!

Wij zijn uiteraard tevreden met deze excellente oplossing, de 800 meter is geen handicap, maar een aangename wandeling!

Het enige nadeel is dat wij het aantal stagiairs moeten beperken tot +/- 40.

Wij zien ernaar uit jullie te ontvangen in Saint Hubert. Er zijn nog plaatsen …. Maar misschien niet meer voor lang!

 

Tayaut

 

François de Radzitzky en Bénédicte Dumont de Chassart

Voor het organisatorisch comité van de Stage van Saint-Hubert

Muziekkunst van het Jachthoornblazen

In 2016 werd de "muziekkunst van het jachthoornblazen" erkend als Imaterieel, Cultureel Erfgoed in Wallonië.
 

Nu is Vlaanderen aan de beurt.
 

In juli 2018 hebben we een eerste gesprek gehad met Dr. Anaïs Verhulst, stafmedewerker van Cemper (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed); met de vraag om de jachthoorngemeenschap in Vlaanderen te begeleiden in het traject om een aanvraag in te dienen voor een opname in de Invetaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
 

In september hadden we een eerste overlegmoment met alle Vlaamse groepen en de BJF. Daar heeft Dr. Anaïs Verhulst uitleg gegeven over de te volgen route om een sterk dossier samen te stellen.

We betrokken de brede jachthoorngemeenschap aan de hand van een grootschalige bevraging. Hiervoor stelde Dr. Anaïs Verhulst een enquête op die door alle groepen werd rondgestuurd naar en via een flyer bekendgemaakt aan o.a. alle spelers, het publiek tijdens optredens, sympathisanten, organisatoren, gemeentebesturen en de entourage van de jachthoornblazers.
 

Dit resulteerde in 74 ingevulde enquêtes. Daarnaast werden ook zeven groepsinterviews en zeventien individuele gesprekken georganiseerd.
 

Dit alles werd verwerkt door Dr. Anaïs Verhulst in een rapport. Op deze manier is de gemeenschap op de hoogte van deze aanvraag en kreeg iedereen de kans om er een steentje aan bij te dragen. Naast deze bevraging, waardoor er ongeveer 160 personen rechtstreeks bijdroegen tot dit traject, zijn er ook 189 steunbetuigingen voor de indiening van deze aanvraag verzameld door de groepen. Deze tonen aan dat het draagvlak van de muziekkunst van het jachthoornblazen breder is dan de muzikanten en hun onmiddellijke entourage.
Tijdens verschillende overlegmomenten en met dit rapport als ondersteuning, hebben we het aanvraagdossier ingevuld.
 

15 april is dit aanvraagdossier ingediend bij de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Nu is het wachten op een antwoord dat we, normaal gezien, voor 1 juli 2019 mogen verwachten.

Fingers crossed.

 

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/de-muziekkunst-van-het-jachthoornblazen

 

Dirk de With

Algemene Vergadering van de FITF van 18/05/2019

Twee nieuwe Belgische bestuurders werden verkozen: Philippe Carabin en Gilles Herman.

Proficiat aan beide.

Palmares Mersch 2019

BJF

BJF