Home » News

News

Opgelegde fanfare groepsproef 2024

Het opgelegd stuk voor de groepsproef 2024 is Le Reveil de Lorraine. Aangezien er verschillende versies van partituren zijn die niet overeenkomen met bestaande opnames is er een referentie partituur opgesteld. Zie bijlage. Deze versie is leidend voor de jury waarbij moet worden opgemerkt dat:

1) Er in de referentie bladmuziek geen onderscheid gemaakt wordt tussen Tutti en mf (trio of solo). Dit geeft de groepen de mogelijkheid een eigen interpretatie aan het stuk te geven.

2) De melodielijn mag altijd verrijkt worden met akkoorden zolang de melodielijn zelf gerespecteerd wordt.

Le Reveil de Lorraine is een klein fantaisie-stuk wat een verrijking kan zijn voor het repertoire van elke groep. Veel plezier met het instuderen!

News Flash

 

KAMPIOENSCHAP te MERSCH

Het palmares staat online !!

 

 

 
2023 PALMARES 2023 PALMARES [830 Kb]

PALMARES CHASSART 2022

PALMARES CHASSART 2022 - BJF

Vragenlijst voor groepen en scholen

Beste vrienden blazers,

 

de lockdown heeft een zware impact gehad op het leven van de jachthoorn en het functioneren van de groepen.

 

Het lijkt ons belangrijk onze ervaringen te delen en te bekijken wat we als federatie zouden kunnen doen om de groepen die geleden hebben onder de lockdown te helpen, indien gewenst.

 

Ons doel is uiteraard niet om tussen te komen in de werking van de groepen, wel om hulp te bieden indien gewenst en mogelijk.

 

We hebben enkele projecten zoals de realisatie van de dagen, gewijd aan specifieke thema’s (bijvoorbeeld de initiatie en/of vervolmaking in bas of andere stemmen), de steun aan scholen die instrumenten tekortkomen voor beginnelingen, het hernemen van een project om verantwoordelijken van groepen en scholen toegankelijker te maken voor het publiek, …

 

Om dit snel en goed te laten vooruitgaan, willen we u vragen enkele minuten te nemen om onderstaande vragenlijst in te vullen.  Doel is niet om alle details te vermelden, wel om een discussie te houden, het uitwisselen van gedachten om zo beter te omlijnen wat de federatie zou kunnen doen, indien gewenst en indien mogelijk.

 

Dank bij voorbaat

 

Van harte

 

De raad van bestuur van de BJF

 

NB: dit schrijven werd gericht aan de groepsverantwoordelijken én aan al onze leden 

 

Fédération des Trompes du Benelux Asbl

Benelux Jachthoorn Federatie Vzw

 

vragenlijst:

 

Naam van de groep:

 

Uit hoeveel blazers bestaat de groep?

 

Hoe evolueert dit aantal?

 

Zijn alle stemmen voorzien?

 

Kunnen meerdere blazers verschillende stemmen aan?

 

Met welke frequentie wordt er gerepeteerd en op welke dagen?

 

Heeft de groep een school?

Hoe ziet de werking eruit in grote lijnen?

 

Welke verwachtingen heeft de groep ten aanzien van de federatie?

 

Overwegen jullie deel te nemen aan een stage of aan het Benelux kampioenschap?

 

Zouden jullie interesse hebben in jachthoorndagen gewijd aan specifieke thema’s: zo ja, welke?

 

Hebben jullie nood aan instrumenten in het kader van jullie school?

 

Wie is de contactpersoon (groep en school)?

 

Wie is de verantwoordelijke van de groep en de school?

 

 

UNESCO-erkenning

UNESCO-erkenning - BJF
  • De ‘Muziekkunst van het jachthoornblazen op Franse hoorn’ werd opgenomen op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 

 

Het persbericht dat door Belga wordt verspreid, wordt door verschillende media overgenomen:

 

 

+ tweet RTBF info : https://twitter.com/RTBFinfo/status/1339598247745097730?s=20

 

 

 

UNESCO UNESCO [242 Kb]

Juges FITF

Juges FITF Juges FITF [46 Kb]

Moniteurs FITF

BJF

BJF