Home » News

News

2 stages in een weekend - Yannick Bureau

2 stages in een weekend - Yannick Bureau - BJF

België

27 et 28 april 2019

2 stages in een weekend en meer dan 100 blazers

Bravo aan de organisatoren !

Ten eerste in Stavelot, voor Rudy Lagamme was het zijn eerste keer, en ik kon me niet inbeelden dat er achter zo’n nonchalante verschijning een organisator schuil ging met oog voor het minste detail wat betreft het comfort van alle blazers. Een stevige ploeg stond garant voor de logistieke ondersteuning en de monitoren werden begeleid door een glimlachend trio (Rudy, Lionel et Gilles). De regen in de ochtend houdt de pelgrim niet tegen, zelfs niet de regen heel de dag.  En alles was voorzien om te volharden in het verbeteren van het niveau van de blazers in een vriendschappelijke sfeer.  

Na een heel serieuze opsplitsing van de blazers, werd door Philippe Carabin (de leermeester) het gedeelte «notenleer voor jachthoorn» voorgesteld. Vervolgens ging iedere monitor aan de slag met zijn groep om te hernemen vanaf de basis.  De koffie-bier pauze liet toe om op te warmen en motivatie op te doen voor de volgende les.

Een typisch Belgische lunch stond voor ons klaar na een auditie van gemotiveerde monitoren.

Tijdens de namiddag konden de blazers die het wensten een initiatie of andere partijen volgen (radouci, bas…). Ik betreur uiteraard dat ik de avond, blijkbaar vol jachthoorn en geslaagd, gezien de videos op FB, niet heb kunnen meemaken. Ik moest samen met mijn vriend Jean-Luc op weg naar de andere stage, in Saint-Amand bij de familie Dumont de Chassart.

De avond was goed begonnen na eerste dag jachthoorn, de zangboeken werden uitgedeeld, met een vastberaden Jacquy, waardoor de luchtkolom van de deelnemers opnieuw gemeten kon worden!

Onder leiding van François de Radzitzky (de voorzitter) hernam de stage de volgende dag, gelukkig onder beschutting,… met zeer veel toewijding.

De ploeg van «vriendelijke organisatoren» stond efficiënt tot onze dienst om de lunch te verzorgen.

Een laatste les in de namiddag, liet toe om een synthese te maken en de deelnemers gerust te stellen hoe best progressie te boeken door te werken op specifieke punten. Dit was zeker van toepassing op de groep van jonge veneurs die Alain Tombal vergezelde. 

Na een passage van modules en een nieuwe inschrijving bij de FITF, werden de vrienden die naar de jachthoorn kwamen luisteren verblijd door de algemene auditie tijdens de enige zonnestralen van deze dagen.  Het was weer tijd om terug te keren naar Frankrijk, nog enthousiast over de motivatie van de Belgische blazers.

Yannick Bureau.

Frank VERON is gestorven

Frank VERON is gestorven. Droevig nieuws. Hij werd Kampioen van de Benelux in 2013 te NOKERE en was monitor bij de stage van Chassart in 2015.


 

Hier is de melding verscheen op de pagina van de Vénerie traditionnelle française

Op de weg naar Dobert doorlopend naast la Ferté Macé deze 10 juli….

"Par ce message j,ai la triste nouvelle de vous annoncer le décès de mon ami Franck Veron cette nuit à l'âge de 52 ans. Pour les gens qui l.ont bien connu la cérémonie sera mercredi 10 juillet à la Ferté Macė à 10h00. Sa maman souhaiterai que des trompes lui rendent hommage merci de me contacter au 0612917757"

VERON VERON [16.033 Kb]

UNESCO Vlaamse Gemeenschap

Zoals u hieronder zal zien, aanvaardde het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap het verzoek tot erkenning en toevoeging aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

Dit is geweldig nieuws, en deze erkenning beëindigt de presentatie van ons UNESCO dossier. De aanpak van UNESCO loopt verder; meer nieuws mogen we verwachten in het najaar. 

Ik wil, Dirk de With en al degenen die hem in dit zeer grote werk vergezelden, heel hartelijk bedanken. Het is aan hem en aan hen dat wij dit succes te danken hebben. De wereld van de Jachthoorn zal daarvan kunnen profiteren. 

-         http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/inventaris-vlaanderen 

-         https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/de-muziekkunst-van-het-jachthoornblazen 

-         https://svengatz.prezly.com/gatz-voegt-nieuw-immaterieel-erfgoed-toe-aan-vlaamse-inventaris 

 

 

Minister van Cultuur Sven Gatz beslist om de muziekkunst van het jachthoornblazen toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De negen jachthoorngroepen in Vlaanderen zien daarmee hun inspanningen beloond en engageren zich voortaan samen voor de toekomst van deze muziekkunst. 

 

De muziekkunst van het jachthoornblazen bestaat al meer dan 100 jaar in Vlaanderen. Er zijn negen Vlaamse groepen verspreid over Brasschaat, Ieper, Lembeek, Leuven, Westrode, Wiemesmeer en Wommelgem. De Franse jachthoorn die zij spelen ontstond in Frankrijk in de 17e eeuw, oorspronkelijk als signaalinstrument. Het koperblaasinstrument evolueerde echter tot een volwaardig muziekinstrument. Vandaag wordt het in Vlaanderen gebruikt tijdens concerten of om ceremonieën of feestelijke evenementen zoals Sint-Hubertusvieringen op te luisteren. Daarnaast getuigen nieuwe composities en samenspel met andere muziekinstrumenten dat het jachthoornrepertoire nog steeds uitbreidt. 

 

Het instrument bespelen vraagt redelijk wat kracht en beheersing. Door de ingeademde lucht via de opgespannen lippen en het fijne mondstuk door het instrument te jagen, bekomt men de gewenste toonhoogte, klankkleur, ritme en het nodige volume.  

“Deze erkenning in Vlaanderen voor de muziekkunst van het jachthoornblazen, stimuleert de Benelux Jachthoornfederatie om zich blijvend in te zetten om deze traditie in ere te houden, te ondersteunen, te promoten en door te geven aan volgende generaties.”
François de Radzitzky, voorzitter Benelux Jachthoornfederatie
 

De muziekkunst is echter meer dan alleen het instrument met zijn aparte klank en specifieke speeltechnieken. Het sociale gebeuren is bijna even belangrijk als de muziek. Groepen beschrijven zich ook als vriendengroep. De muziekkunst brengt mensen samen om hun gedeelde passie te beleven, zonder onderscheid te maken tussen leeftijd, geslacht en/of achtergrond. 

 

Aan een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed gaat een heel proces vooraf. De minister vraagt naar de betrokkenheid van de mensen die waarde hechten aan het erfgoed en een actieplan om de toekomst van de traditie te waarborgen. De betrokkenheid creëerde de Benelux Jachthoornfederatie, aanvrager van de erkenning, via interviews, een enquête en verschillende bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de negen jachthoorngroepen. Centrale vragen waren “Wat leeft er binnen de jachthoornwereld? Waarom is de muziekkunst belangrijk voor de betrokkenen? Wat gaat er goed of minder goed?” Door deze vragen te beantwoorden konden prioritaire acties bepaald worden die nodig zijn om de muziekkunst te kunnen doorgeven aan de volgende generatie jachthoornblazers. 

“Deze erkenning als immaterieel erfgoed toont dat iedereen die bij het jachthoornblazen betrokken is, waarde hecht aan de muziektraditie. Ze zijn zich bewust van mogelijke kansen en bedreigingen en willen actief inzetten op een duurzame toekomst van de muziekkunst. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed erkent dat engagement.”
Anaïs Verhulst van CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed, begeleidde de jachthoornblazers met de aanvraagprocedure en zal hun erfgoedwerking in de toekomst verder opvolgen.
 

De opname in de Inventaris Vlaanderen geeft de mogelijkheid om een grotere bekendheid te geven aan deze muziekkunst. Door stil te staan bij de toekomst van de traditie, wordt de jachthoorngemeenschap zich nog meer bewust van de kansen en bedreigingen van hun erfgoed. Dit stimuleert hen om effectief te blijven denken en werken aan het in stand houden van de muziekkunst in al haar facetten en met haar tradities. 

 

Zondag 22 september 2019 verzamelen alle jachthoorngroepen zich in het Fort II te Wommelgem om de opname in de Inventaris Vlaanderen te vieren met een groot jachthoornfestival. Een gratis evenement waarbij iedereen de muziekkunst kan komen ontdekken. 

 

Contactpersoon: Dirk de With, 0485 089 162 – dirk.de.with@telenet.be
https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/de-muziekkunst-van-het-jachthoornblazen

 

 

Herinneringen aan Mersch 2019

La Guy Wagner

https://youtu.be/XjK5eBczvLg

 

La Rallye Chahut

https://youtu.be/2RpKg-DvZaA

 

La Linares

https://youtu.be/26xzkkJ3vNw

 

Entrée à St Eustache

https://youtu.be/2uXLUhGqPXU

 

La Saint Hubert

https://youtu.be/qYXRWvQUciY

 

La Chasse du Jeune Henri

https://youtu.be/yDSAeZZWNRc

 

Souvenir de Vincennes (Lavigne)

https://youtu.be/j2BpBHOkaB8

 

La Graisivaudan

https://youtu.be/5SmZBKhcFyA

 

La Guy Wagner

https://youtu.be/Eae8bs52lsY

 

Souvenirs de Londres

https://youtu.be/_QH0hJGnuhM

 

La Capitaine

https://youtu.be/xBFPeYIgIiY

 

La Guy Wagner

https://youtu.be/bnM7ccGtay0

 

La Chasse du Jeune Henri

https://youtu.be/Esd7AKTq3rM

 

Rendez-vous à Watermael-Boitsfort

https://youtu.be/Il5yJ7cNDCs

 

Souvenirs de Londres

https://youtu.be/0wO4rEokc_A

 

Moulin Sous Touvent

https://youtu.be/59yJ_sJh0KQ

 

Fanfare des Bois

https://youtu.be/FP06vryddhg

 

Chant Final

https://youtu.be/HL12KGGB1Wc

Mersch TV Mersch TV [48.180 Kb]

Mersch - Jules Bourgeois

Mersch - Jules Bourgeois - BJF

11 mei 2019 was waarschijnlijk de meest “overgoten” dag van dit voorjaar. Inderdaad, vanaf de vooravond tot 15.30 h. heeft het maar één keer geregend. Maar deze jachthoornblazer kan het je garanderen, het heeft wel lang geduurd.

 

Gelukkig is de jachthoorn een discipline waarbij we buiten, in alle weersomstandigheden, moeten optreden. Geholpen door de weervoorspellingen wist iedereen dat aangepaste accessoires nodig waren. Laarzen, regenmantels en paraplu’s werden bovengehaald. De verschillende wedstrijdproeven werden gehouden naar aloude traditie: de jury in de tentjes, de blazers onder de blote hemel.

 

Dit Benelux kampioenschap 2019 begon op vrijdag 10 mei met een zeer mooi concert in de dekenale kerk te Mersch. Het werd een gevarieerd programma: 4 verschillende muzikale aspecten speelden in op elkaar: 2 jachthoorngezelschappen, les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg, les Echos de la Jeunesse – de Sully sur Loire–, een koperblazersensemble: les Caeciliens en een organist met faam: hij is immers titularis van aan het orgel van de kathedraal van Namen. Wij zijn ervan overtuigd dat de gewelven zich de finale fanfare van alle aanwezige blazers zullen herinneren.

 

Les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg ontvingen het kampioenschap van de Benelux in het prachtige gemeentepark van Mersch. De coördinatie tussen de verschillende actoren was fenomenaal: les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg, de gemeentelijke administratie met al haar betrokken diensten, de brandweer, de Benelux Jachthoornfederatie en haar geweldige secretariaat, de vele gulle sponsors – die hier tegelijk bedankt worden – hebben algemene bewondering opgewekt.

 

Wat het muzikale aspect betreft: de kwaliteit was uitstekend.

Het Benelux kampioenschap solo en in groep en de beker van de Benelux verwonderden door hun niveau. De ene kampioen overtrof de andere. De aanwezige toehoorders werden echt meegesleept door deze kampioenen, die trouwens een groot deel van de voor de gelegenheid verzamelde geschenken konden “buit maken”.

 

Een zeer speciaal cadeau voor het groepskampioenschap, geschonken door Guy Wagner, Voorzitter van de les Trompes de Chasse Saint-Hubert de Luxembourg, werd bijzonder geapprecieerd en zelfs benijd. Het gewicht van de muzikaal directeur van de winnende groep zou in uitstekende wijn van een bekende Luxemburgse wijnkelder worden omgezet: cuvée spéciale Benelux 2019 aub.

 

Zonder enige tegenspraak en zelfs zonder jury, gewoon volgens de applaudimeter, werd dit geschenk, zoals menig ander trouwens, in de wacht gesleept door Les Echos de la Jeunesse olv. Mijnheer Guyaume VOLLET.

 

Zij hebben ons, laat ons dit toegeven, een echte demonstratie gegeven van het niveau dat we kunnen halen door dynamiek, door de passie van de jeugd, door individueel- en groepswerk en niet in het minst ook van hun voornaamheid, van hun vriendelijkheid en communicatie. Een groot moment: bedankt heren!

 

Er werd reeds afspraak genomen voor 2021, zelfde plaats!

 

In afwachting van de erkenning van de kunst van het jachthoornblazen als werelderfgoed van de Unesco, Leve Sint-Hubertus, Leve de jachthoorn!

 

Jules Bourgeois.

Muziekkunst van het Jachthoornblazen

In 2016 werd de "muziekkunst van het jachthoornblazen" erkend als Imaterieel, Cultureel Erfgoed in Wallonië.
 

Nu is Vlaanderen aan de beurt.
 

In juli 2018 hebben we een eerste gesprek gehad met Dr. Anaïs Verhulst, stafmedewerker van Cemper (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed); met de vraag om de jachthoorngemeenschap in Vlaanderen te begeleiden in het traject om een aanvraag in te dienen voor een opname in de Invetaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
 

In september hadden we een eerste overlegmoment met alle Vlaamse groepen en de BJF. Daar heeft Dr. Anaïs Verhulst uitleg gegeven over de te volgen route om een sterk dossier samen te stellen.

We betrokken de brede jachthoorngemeenschap aan de hand van een grootschalige bevraging. Hiervoor stelde Dr. Anaïs Verhulst een enquête op die door alle groepen werd rondgestuurd naar en via een flyer bekendgemaakt aan o.a. alle spelers, het publiek tijdens optredens, sympathisanten, organisatoren, gemeentebesturen en de entourage van de jachthoornblazers.
 

Dit resulteerde in 74 ingevulde enquêtes. Daarnaast werden ook zeven groepsinterviews en zeventien individuele gesprekken georganiseerd.
 

Dit alles werd verwerkt door Dr. Anaïs Verhulst in een rapport. Op deze manier is de gemeenschap op de hoogte van deze aanvraag en kreeg iedereen de kans om er een steentje aan bij te dragen. Naast deze bevraging, waardoor er ongeveer 160 personen rechtstreeks bijdroegen tot dit traject, zijn er ook 189 steunbetuigingen voor de indiening van deze aanvraag verzameld door de groepen. Deze tonen aan dat het draagvlak van de muziekkunst van het jachthoornblazen breder is dan de muzikanten en hun onmiddellijke entourage.
Tijdens verschillende overlegmomenten en met dit rapport als ondersteuning, hebben we het aanvraagdossier ingevuld.
 

15 april is dit aanvraagdossier ingediend bij de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Nu is het wachten op een antwoord dat we, normaal gezien, voor 1 juli 2019 mogen verwachten.

Fingers crossed.

 

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/de-muziekkunst-van-het-jachthoornblazen

 

Dirk de With

BREVET du SONNEUR FITF

BREVET du SONNEUR BREVET du SONNEUR [5.780 Kb]

Een pakkend moment op de stage van Saint-Hubert !

Een pakkend moment op de stage van Saint-Hubert ! - BJF

 

U weet allemaal dat de echtgenote van Jacquy Lognard overleden is begin juni.

 

Ondanks zijn groot verdriet en het gewicht van deze beproeving, heeft Jacquy de moeite gedaan om bij ons te zijn in Saint-Hubert. Hij heeft, wellicht onder andere dankzij de genegenheid van de andere monitoren en vriendelijkheid van de stagiaires, de energie gevonden die nodig is om anderen te helpen vooruitgaan, niet enkel in het jachthoorn spelen, maar ook in de vriendschappelijke geest die zo kenmerkend is voor onze stages.

 

Al onze genegenheid gaat naar u, beste Jacquy!

 

François de Radzitzky

Kampioenschapn2018 bij Baron de Cloedt, op de Muncken

Kampioenschapn2018 bij Baron de Cloedt, op de Muncken - BJF

 

Kampioenschapn2018 bij Baron de Cloedt, op de Muncken

 

Dank zij de geniale ploeg van Rallye Ypara en de fantastische energie van Bernard Steverlynck, werd dit kampioenschap een prachtig moment. Wij hebben mooie zaken gehoord en hebben belangrijke vooruitgang gezien bij enkele blazers uit de Benelux. Dat beloven mooie ontmoetingen te worden in de toekomst.

In deze wereld waarin het dikwijls ieder voor zichzelf is, waar dikwijls zelfs de vriendschap op het schap van de nutteloze voorwerpen geplaatst wordt, is het goed om elkaar terug te vinden  in een magisch kader zoals de Muncken, maar vooral bij Jean de Cloedt die, door zijn enthousiasme en uit vriendschap, zijn domein voor ons heeft opengesteld en ons deze prachtige momenten heeft gegund. Ik wil niet enkel zijn grote gulheid loven, maar vooral ook het warme gebaar dat hij hiermee heeft gesteld en dat me heeft geraakt.

De jachthoorn is in zekere mate een sterke referentie naar het verleden, maar hij heeft ook grote waarde naar de toekomst toe, door de waarden die hij belichaamt. Zo kan bv. op het niveau van de groepen iedereen het belang moeten onderkennen om niemand langs de kant van de weg te laten staan, ook indien dit dat dit een last of ongemak meebrengt voor de groep, van waarden zoals een sterk engagement en het ten dienste staan van anderen, zoals de volgehouden hulp bij de vooruitgang van de ene of de andere of nog het schenken van aandacht en affectie aan diegenen die een moeilijk moment doormaken.

Ons UNESCO dossier dat positief evolueert, refereert bijzonder naar deze waarden, zonder dewelke de humane finaliteit van onze passie van haar betekenis verliest.

Onze kampioenschappen en stages hebben mijns inziens niet enkel zin door hun bijdrage aan de jachthoorn, maar vooral door de menselijke relaties die hier worden gesmeed en in stand gehouden en die misschien wel de echte betekenis zijn van onze bijeenkomsten.

Ik denk dat dit kampioenschap, zoals de vorige en hopelijk ook de volgende, heeft bijgedragen aan de vooruitgang van velen en aan de samenhorigheid, die onze harten vult.

Van harte bedankt aan Jean de Cloedt, aan Bénédicte Dumont de Chassart,  Dirk de With,  Gauthier van der Elst,  Rallye Ypara en aan allen die op welk niveau dan ook hebben bijgedragen aan het welslagen van dit kampioenschap ; Ik wil in het bijzonder Bernard Steverlynck vermelden die, niettegenstaande een enorme werkdruk en vooral de ernstige gezondheidsproblemen van zijn echtgenote, alles heeft georganiseerd en geanimeerd met veel moed, vastberadenheid en ziel.

Zoals tijdens de palmares aangekondigd zal ons volgende kampioenschap ons terug in Mersch brengen en wel op 11 mei 2019, met vanzelfsprekend een concert op vrijdagavond.

François de Radzitzky

BJF Lidgeld 2019

Lidgeld 2019:

 • Lidgeld BJF-FTB 30€.
 • Lidgeld BJF-FTB 20€ voor de minder dan 18 jaar.
 • Lidgeld BJF-FTB 20€ per persoon voor degenen die hun lidgeld betaald word door hun groep van minstens 6 blazers (met doorgeving van de lijst van de deelnemers en een unieke betaling voor de groep)
 • Rekeningnr van de BFJ : IBAN => BE27 3600 1778 6873 ; BIC => BBRUBEBB

 

NB: de betaling van de bijdrage aan de FTB-BJF is niet meer verwant aan die van de FITF.

Zorg dus ervoor uw FITF-lidgeld direct te betalen!

Règlement FITF

BREVET vergelijking 2018-2017

BREVET

Het brevet bestaat nu uit 2 proeven:

 • 5 Modules + Finale proef (Fanfare)
  • Module A : toon op alle noten (lage DO - hoge SOL)
  • Module B : Articulaties (Piqué)
  • Module C : Opsmuk (Tayaut)
  • Module D : Kennis van het répertorium (25 vènerie fanfares)
  • Module E : Algemeen en musicale kennissen
 •  

Het zal mogelijk zijn de modules aan te bieden op de stages van Chassart et van Saint-Hubert

Het zal mogelijk zijn de modules en de finale proef aan te bieden op het kampioenschap van Nuenen

 

-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-

 

Informatie meegedeeld door de FITF.

De eerste etappe in de hervorming van het Brevet (Brevet du Sonneur) treedt dit jaar in werking.

Het is, vanaf hetzelfde jaar, eveneens onmogelijk om door één persoon de functie van jury van het Brevet te cumuleren met die van examinator.  Een rotatie tussen de juryleden en de examinatoren wordt alle jaren doorgevoerd uit de weerhouden kandidaturen door de bevoegde commissie.  

 

Organisatie van de evaluatie sessies :

Ze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de DR (of DN) 

-            tijdens specifieke dagen,

-            tijdens stages of pedagogische dagen

-            tijdens federale of regionale kampioenschappen

-            tijdens festivals

 

Het Brevet du Sonneur wordt bekomen via 2 verschillende proeven:

1)       De kandidaat moet de validering van de modules  A, B, C, D en E bekomen (voorwaarde).

Hiervoor kan hij de 1ère proef afleggen tijdens de evaluatie sessies in de regio, of tijdens een federaal kampioenschap in de regio georganiseerd door de regionaal afgevaardigde. 

De examinatoren worden benoemd door de pedagogische commissie en gevalideerd door de commissie van juryleden.  

 

2)        Met de validering van deze modules, kan de kandidaat zich aanbieden voor de geblazen proef uitsluitend tijdens een federaal regionaal kampioenschap of een festival. 

(Zie reglement van de kampioenschappen op de site van de FITF)

symposium aan de Sorbonne

symposium aan de Sorbonne - BJF

Januari 26, 2018, een symposium werd georganiseerd aan de Sorbonne, Parijs, door de FITF en de FRTM over het onderwerp: La trompes de chasse ad libitum.

Hier is de inhoud van de interventie van de François de Radzitzky

 

COLLOQUIUM FRTM en FITF

« De jachthoorn ad libitum »

Amfitheater Guisot de la Sorbonne

26 januari 2018

 

RONDE TAFEL over de overdracht en het onderwijzen van de kunst van het jachthoornblazen : praktijk of methode, geanimeerd door François Piccard, professor ethnomusicoloog aan de Sorbonne

 

Samenvatting van de tussenkomst van François de Radzitzky, lid van het bureau van de FITF en voorzitter van de Benelux Jachthoorn Federatie.

 

De FITF en de verschillende federaties of nationale verenigingen van de belangrijkste landen waar jachthoorn wordt gespeeld, hebben besloten om stappen te ondernemen om erkenning te krijgen van « de kunst van het Jachthoornblazen » als immaterieel patrimonium van de Unesco. Deze demarche veronderstelt het eerst verkrijgen van de nationale erkenning, wat reeds het geval is in sommige landen en komende is in andere.

 

Twee belangrijke elementen van deze demarche, naast het historische aspect en het traditionele aspect, verdienen het om aangestipt te worden :

 

 1. Het feit dat het bespelen van de jachthoorn bepaalde waarden inhoudt;
 2. Het belang van de overdracht van kennis met het oog op o.a. de bestendiging ervan.

 

Onder deze waarden kunnen bijvoorbeeld gerekend worden : De zin van de volgehouden inspanning, het volharden, bescheidenheid, samenhorigheid, vrijwilligheid, dienstverlening, gulheid, respect voor anderen op zowel filosofisch, religieus, taalkundig, sexueel en generationeel, enz…  vlak.

 

Wat de kennisoverdracht betreft, voorzien de FITF en de Benelux Jachthoorn Federatie vormingen. Op het niveau van de Benelux Jachthoorn Federatie werd een belangrijk onderzoek gevoerd om de kennis van de fysica van golven te kunnen aanwenden voor een goed begrip en gebruik van het instrument. Deze demarche werd verdergezet op het vlak van de psychopedagogie, met de bedoeling om beter te begrijpen hoe het lichaam en meer in het bijzonder de spieren van de jachthoornblazer functioneren en hoe ze moeten aangestuurd worden om tot een betere klank te komen, en dit op een zo gemakkelijk en natuurlijk mogelijke wijze.

 

Eén wet van de fysica van de geluidsgolven blijkt in dit geval bijzonder nuttig. Deze wet zegt ons dat de intensiteit van een golf proportioneel is aan het kwadraat van zijn amplitude. Dit wil eenvoudigweg zeggen date en verdubbeling van de amplitude van een golf, een verviervoudiging van de intensiteit zal meebrengen. Wetende dat de amplitude van een uitgezonden golf, op wat verlies na, overeenkomt met de amplitude van de vibraties van de lippen van de jachthoornblazer, kunnen we besluiten dat de souplesse van de lippen van de blazer een element van groot belang is en een bijzonder gevoelig punt is, in feite dus van kapitaal belang, is ! De rest van de studie bestond erin te bepalen wat nu precies de souplesse van de lippen kan bevorderen of wat het risico zou kunnen meebrengen om deze souplesse te verminderen of te verliezen, onder andere tijdens het aanmaken van opeenvolgende noten (piqué, tayaut, hourvari) of bij het blazen van een vibrato.

 

De studie inzake de psychopedagogie heeft er ons toe gebracht drie essentiële elementen te identificeren:

 1. Terwijl het rationele brein kan beslissen om een beweging te maken (ik beslis dat ik me neerzet), is het het niet-rationele brein dat de spieren beheerst (dat de spieren aanstuurt). Bij gevolg zal de monitor erover moeten waken om zich tot het niet-rationele brein te richten en zal deze eerder de voorkeur geven aan beeldspraak en aandacht besteden aan hetgeen de leerling aanvoelt, zal de uitleg best gepaard gaan met gebaren, voorbeelden : allemaal zaken waarvoor het niet rationele brein van de leerling ontvankelijk is.
 2. Toch zal de monitor ook de volledige theoretische uitleg moeten geven. Inderdaad, het rationele brein heeft toch een zekere macht over het niet rationele brein, t.t.z. de macht om de toegang ertoe te openen of af te sluiten. Theoretische beschouwingen zullen een verzekerend effect hebben, waardoor het rationele brein aangepord zal worden om de toegang tot het niet rationele brein maximaal te openen. Hierdoor worden immers de spieren bestuurd, hier moeten wij op inwerken.
 3. Tenslotte, volgens hetzelfde principe dat ons de neiging geeft om in de richting van ons gezichtsveld te bewegen, is er belangrijk van een positief discours te voeren en om bij het onderricht af te stemmen op hetgeen wel goed gaat, veeleer dan te focussen op de problemen die zich voordoen.

 

Om af te sluiten, de uitgevoerde studies hebben ons toegelaten om de structuur van de analyse van het luisteren op punt te stellen, om de monitor toe te laten de echte werkpunten zo gemakkelijk mogelijk te identificeren, te beginnen met de werkpunten aan de basis, die dikwijls een onoverkomelijke barrière vormen om vooruitgang te kunnen boeken (hoeveel slechte tayauts zijn te wijten, niet aan een slechte articulatie, maar aan een slechte beheersing van de luchtstroom, van de luchtkolom ?).

 

Deze studie vormt dus een geheel, gaande van het « wat te zeggen » tot het « hoe het te zeggen » en het « hoe luiteren en analyseren ». Deze methodologie heeft het zeer grote voordeel te berusten op een wetenschappelijke en gestructureerde methode, die toelaat om uit te leggen en te argumenteren met een maximum aan pertinentie en dus een zeer grote doelgerichtheid.

 

Daaraan moet uiteraard nog het enthousiasme van de monitor worden toegevoegd, zijn gulheid, zijn spontaneïteit (terwijl deze laatste nochtans zijn stiptheid niet in de weg mag staan).

 

 

François de Radzitzky

Sorbonne photos Sorbonne photos [645 Kb]

Boodschap van Gilles Herman

Fragment uit een boodschap van Gilles Herman aan Bénédicte Dumont de Chassart en François de Radzitzky

Ik ben nog niet herstellende van mijn emoties van gisteren. De ex-aequo met Dirk is fantastisch omdat hij een vriend is met wie ik heb steeds veel plezier te ontmoeten en met wie we hebben veel goede tijden gedeeld. Buiten dat, er is een Vlaams en een Waals kampioen datzelfde jaar en de twee opschieten zeer goed. Het is een mooi bericht om te delen...

Ik ben ook blij voor mijn vriend Rudy, die wint de Cup en van de tweede plaats in kwintet met mijn vader.

Voor groepen, zijn wij er gerangschikt waar we moesten worden. Geen spijt behalve aan het niet beter worden voorbereid.

 

Dank u voor uw toporganisatie en voor al deze momenten van geluk.

 

Goede zondag aan u!

 

Gilles

ERKENNING

ERKENNING - BJF

Erkenning van de kunst van de jachthoornblazer in België

Saint-Hubert, Hoofdstad van de Jachthoorn

 

 3 november jongstleden was een belangrijke dag voor Saint-Hubert.

 

De traditionele Sint-Hubertusviering, opgeluisterd door Royal Forêt Saint-Hubert, samen met enkele vrienden, werd gevolgd door een academische zitting en een persconferentie, beiden erg belangrijk voor de gemeenschap van de jachthoornblazers.

 

Er werden inderdaad 2 belangrijke aankondigingen gedaan: de erkenning van de kunst van de jachthoornblazer in België als immaterieel erfgoed door de Waals-Brusselse Federatie werd er geofficialiseerd en de gemeenschap van de blazers heeft de stad Saint-Hubert erkend als internationale hoofdstad van de jachthoorn.

 

De erkenning door de Waals-Brusselse Federatie is in België, gezien zijn regionale structuur, een eerste stap naar een nationale erkenning, waarmee we eveneens verder kijken richting erkenning door de Unesco.

 

Het is nu zaak om snel de aanvraag tot erkenning in te dienen bij Vlaamse en Duitstalige gemeenschap en het Brussels hoofdstedelijk gewest.

 

De erkenning van Saint-Hubert als hoofdstad van de jachthoorn door de FTB-BJF, FITF, l’Amicale suisse des Trompes de Chasse, Initiative Trompe Deutschland en l’Accademia di Sant’Uberto, bevestigt een geografische verankering en onderlijnt het belang van de stad Saint-Hubert voor de blazers uit alle landen. Kijk maar naar de plaats die 'la Saint Hubert' inneemt in het repertorium en in de agenda van de blazers en naar de eerste stages van de FITF-BJF die georganiseerd werden in Saint-Hubert.

 

De jachthoornwereld werd vertegenwoordigd door de Benelux Jachthoornfederatie, de FITF in hoofde van Luc Avot voorzitter van de Culturele Commissie, het Amicale suisse des Trompes de Chasse, het Initiative Trompe Deutschland en l’Accademia di Sant’Uberto.

 

Twee ministers hebben ons graag gesteund met hun aanwezigheid, mevrouw de Minister van Cultuur en Jeugd Alda Gréoli en de Minister van Toerisme René Collin.

 

De plechtigheid vond plaats in het Maison du Tourisme. Ze begon met de video die vorig jaar werd gerealiseerd door Maurice Davoine (https://www.youtube.com/watch?v=CIBkZpy4JrE). Gevolgd door diverse tussenkomsten door ondergetekende, Luc Avot, mevrouw de Minister Alda Gréoli (ondervoorzitster van de Waals-Brusselse Federatie), Minister René Collin en Jean-Luc Henneaux, burgemeester van Saint-Hubert. De aanwezige journalisten hebben de verschillende sprekers kunnen interviewen tijdens de drink nadien. 

 

Luc Avot, in naam van de FITF en ondergetekende in naam van de FTB, hebben de klemtoon vooral gelegd op de waarden die de jachthoornwereld uitdraagt, op de huidige pedagogische ontwikkelingen, en de culturele activiteiten met uiteindelijk doel opgenomen te worden binnen het immaterieel erfgoed van de Unesco en de internationalisering.

 

Minister Gréoli was duidelijk onder de indruk van de waarden die wij uitdragen, en door onze belangrijke inspanningen om onze tradities over te dragen, en door het internationale en generatie-overstijgend karakter van de Kunst van de blazer. Ze heeft ons met klem haar steun verzekerd voor al onze initiatieven in dit kader. 

Voor Minister Collin is het duidelijk dat « de Jachthoorn een identiteit op zich is geworden in de ardense wouden ».

Aan ons allen, blazers of sympathisanten, om ons instrument en de waarden die eraan verbonden zijn volledig en met passie te beleven.

  

 

François de Radzitzky

Voorzitter van de BJF

Beheerder van de FITF

 

Enkele video’s!

 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_les-trompes-de-chasse-patrimoine-immateriel-belge?id=2156249&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share

 

http://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_saint-hubert-le-patron-des-chasseurs-a-l-honneur?id=9446606

 

http://www.tvlux.be/video/info/societe/les-sonneurs-de-trompe-au-patrimoine-unesco-_24446.html

 

https://www.rtbf.be/culture/arts/detail_saint-hubert-capitale-internationale-de-la-trompe-de-chasse?id=9446730

 

http://fr.pix-family.com/photos-2016-11-03-saint-hubert-22389

 

http://www.rtl.be/videos/info/video/602692.aspx?CategoryID=290

 

 

 

 

RECONNAISSANCES RECONNAISSANCES [5.137 Kb]

Saint Hubert te Ieper - Rallye Ypara

Saint Hubert te Ieper - Rallye Ypara - BJF

Beste vrienden,

Graag zou ik wat publiciteit willen maken voor een heel mooi project van Rallye Ypara. Onze jachthoorn groep zocht al geruime tijd naar een manier om haar rijke voorraad aan Belgische jachtmuziek meer kenbaar te maken. Vandaag zijn we erin geslaagd deze droom te verwezenlijken.

Na een intense voorbereiding door de groep en dankzij de samenwerking met enkele hele grote namen uit de jachthoorn wereld is onze CD gerealiseerd. Het resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen.

Deze CD is uniek in haar soort aangezien ze bijna uitsluitend onuitgegeven muziekstukken van eigen bodem bevat. Dit dankzij de muzikaliteit van alle componisten, maar in het bijzonder van enkele blazers van de eigen groep! De CD verwijst naar alle grote jachtoptredens en vieringen die onze groep in de loop der jaren heeft opgeluisterd en ook naar Ieper, waar de roots van onze groep liggen.

U kan uw bestelling doorgeven via rallye.ypara@gmail.com. Gelieve het aantal Cd’s, en adres te vermelden waar de Cd’s bezorgd kunnen worden. De prijs bedraagt 15 € + 2 € verzendingskosten.

Betaling kan gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE16 1325 4113 7274 van Rallye Ypara.

Mvg,

Bernard Steverlynck

Juges FITF

Juges FITF Juges FITF [46 Kb]

Moniteurs FITF

BJF

BJF